3D virtuální prohlídka

Pracovní příležitosti / VEDOUCÍ KREMATORIA

Ředitelka společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ KREMATORIA

Náplň práce:

Hlavní pracovní náplní je komplexní zajištění provozu krematoria a k němu náležejících objektů po stránce technické, ekonomické, provozní a personální. Konkrétně se jedná o:

 • zajištění kontrolní činnosti provozu a činnosti při obřadech a další pracovní úkony spojené s funkčností jednotlivých pracovních úseků spadajících pod středisko krematoria,
 • zajištění technického provozu jednotlivých objektů, technologie a s tím souvisejících zařízení,
 • zajištění péče o krematorium jakožto objektu národní kulturní památky,
 • smluvní zajištění dodávek potřebných komodit pro provoz krematoria, komunikace s dodavateli a odpovědnost za svěřené hodnoty,
 • spolupráce s externími subjekty ve službách souvisejících s provozovanou činností,
 • v oblasti personální zajištění podmínek pro výkon práce, organizace a zajištění personálního obsazení směn, vedení pracovních výkazů a řešení operativy,
 • kontrola a zajištění dodržování interních nařízení, směrnic, BOZP a požární ochrany,
 • řešení nestandardních situací s pozůstalými.

Při výkonu práce je vždy vyžadováno zachování náležející důstojnosti a piety odpovídající druhu poskytovaných služeb.

Nezbytné podmínky:

 • Vzdělání nejméně SŠ technického popřípadě ekonomického směru
 • Zkušenost s vedením pracovního kolektivu minimálně 15 osob po dobu alespoň 3 let
 • Trestní bezúhonnost

Očekáváno:

 • Manažerské a organizační schopnosti
 • Dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i ústním projevu
 • Časová flexibilita
 • Schopnost samostatné analytické, metodické a koncepční činnosti
 • Znalost nástrojů digitální komunikace
 • Přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost
 • Operativní přístup k provozu krematoria
 • Zodpovědnost, empatický přístup
 • Komunikativní a organizační schopnosti, proaktivní přístup

Výhodou:

 • AJ nebo NJ nejméně na úrovni B1
 • Zkušenosti z oboru pohřebnictví jsou značnou výhodou
 • Orientace v právních předpisech v oblasti pohřebnictví, zejména zákonu č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví
 • Řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)

Nabízíme:

 • Zázemí stabilní společnosti
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Smysluplnou práci a přátelský kolektiv
 • 5 týdnů dovolené
 • Stravenky a benefity
 • Příspěvek na životní pojištění
 • Místo výkonu práce Brno

Výše mzdového ohodnocení se odvíjí od zkušeností a prokázané samostatnosti při plnění zadaných úkolů. Při ohodnocování je dále přihlíženo k ekonomickým výsledkům, funkčnosti provozu krematoria jako celku, zajišťování personální složky a výše spokojenosti zákazníků s nabízenými službami.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2022

Nezbytnými přílohami přihlášky jsou:

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce či jeho ověřenou kopii,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • zpracovaná vize rozvoje a provozu krematoria s důrazem na posílení jeho ekonomické soběstačnosti, kvality nabízených služeb a spolupráce s externími subjekty v rozsahu minimálně 4 normostrany (tj. 7.200 písmen včetně mezer).

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

Přihlášku je možné podat pouze v listinné podobě, a to osobně či zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti, tj. Koliště 7, Brno 602 00.

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. září 2022 do 16:00 hod. K později doručeným přihláškám se nebude přihlížet.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce, která musí být označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ KREMATORIA - NEOTEVÍRAT".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, bez uvedení důvodu, kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.