Veřejné zakázky

  • Veřejná zakázka malého rozsahu – Revitalizace skladových prostor – Lužánecká 2a, Brno
  • Veřejná zakázka - Restaurování venkovních kamenných prvků – Krematorium, Jihlavská 1
  • Výběrové řízení – Dodávka pohřebního vozidla včetně hydraulické vestavby na 2 rakve