3D virtuální prohlídka

Nejčastější dotazy

Kolik stojí pohřeb?
Pohřeb do země se pohybuje cca od 25 000,- Kč dle nároků a přání rodiny v závislosti na výběru rakve, květinových darů a počtu dnů uložení zemřelého.

Kolik stojí kremace?
Kremaci bez obřadu můžete pořídit cca od 9 000,- Kč. Kremace s obřadem se pohybuje cca od 15 000,- dle výběru rakve, květinových darů a počtu dnů uložení zesnulého v chladicím zařízení.

Mám nárok na pohřebné?
Na pohřebné mají nárok nezaopatřené děti a rodiče zemřelých nezaopatřených dětí, pokud zemřelá osoba měla trvalý pobyt v ČR.

O kolik dříve před obřadem musím být v krematoriu?
Na smuteční rozloučení v krematoriu nebo i v jiné obřadní síni či v kostele se objednavatel pohřbu dostaví 30 minut před začátkem obřadu.

Za jak dlouho přijedete pro zemřelého?
Pro zesnulého přijedeme v co nejkratším termínu, nejpozději do 2 hodin po objednávce odvozu.

Při obřadu je opravdu živá hudba?
Ano, skladby pro smyčcové nástroje hrají dva nebo tři profesionální hudebníci, samozřejmě můžete vybrat i skladby zpívané mužským či ženským hlasem s doprovodem varhan. Sólo houslí nebo violoncella doprovázejí varhany. Smyčcové nástroje hrají v obřadních síních nebo mohou být vybrány pro smuteční obřad v kostele.

Můžete si u nás objednat i dechovou hudbu pro obřad v kostele nebo u hrobu. Větší dechový soubor se skládá z osmi hudebníků (dvě trubky, basová trubka, tenor, baryton, horna, tuba a buben), menší dechový kvintet z pěti hudebníků (dvě trubky, tenor, baryton a tuba).

Kremace je hned po obřadu nebo jindy?
Den smutečního rozloučení se zesnulým je i dnem kremace.

Může někdo přijet sjednat pohřeb i za mnou do práce?
Dle Vašeho přání za Vámi přijedeme do práce nebo do bytu,  naše pracovnice s Vámi sepíše objednávku, a to v takovém rozsahu služeb jako v naší sjednávací kanceláři.

Co je ten znak kvality?
Znak kvality zaručuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Propůjčuje  ho Sdružení pohřebnictví v ČR na omezenou dobu a pravidelně kontroluje, aby se nesnížila kvality služeb, které pohřební služba poskytuje. Naše společnost získala Znak kvality  již v roce 2000 a  na základě kontroly Sdružení pohřebnictví v ČR, která proběhla v dubnu roku 2017 jí byl propůjčen na další tři roky.

Zařídíte i převoz ze zahraničí, třeba z Chorvatska? Kolik to stoji?
Převoz zařídíme i ze zahraničí, máme speciální pohřební vozidlo vybavené chladicím zařízením. Cena je u každého převozu ze zahraničí individuální a je závislá na počtu ujetých kilometrům a dalších souvisejících poplatcích.

Hledám informace o předcích, máte nějakou evidenci?
Máme evidenci zesnulých, informace Vám poskytnou pracovníci krematoria, kde se tato evidence nachází.

Kolik stojí hrobové místo na rok?
Pronájem hrobových míst spravuje Správa hřbitovů města Brna, p. o, Vídeňská 96, telefon 543 213 805, kde Vám sdělí potřebné informace: Správa hřbitovů města Brna

Kolik stojí místo v kolumbáriu na rok?
Malý výklenek v kolumbáriu na 4 urny stojí na 5 let 1.000 Kč, na 10 let 1.800 Kč. Velký výklenek na 6 uren stojí na 5 let 2.000 Kč, na 10 let 3.600 Kč.

Kremace probíhají jen ve středu?
Kremace probíhají celý pracovní týden, po dohodě je možné i v sobotu.

Mohu si někde zapůjčit smuteční oblečení?
V sídle společnosti Koliště 7 je v 1. patře  umístěna půjčovna smutečních oděvů, kde Vám pracovnice rády poradí s výběrem smutečního oblečení. Provozní doba Po – Pá  7.00 – 16.30.

Jsou ceny pohřebních služeb regulované? Mají všechny pohřební služby stejné ceny?
Ceny pohřebních služeb nejsou regulované, ceny jiných pohřebních služeb jsou různé.

Kdo rozhoduje o tom, zda bude zemřelý vystaven nebo ne?
V souladu s § 4 odst. 1 c zákona 256/2001 o pohřebnictví lze zesnulého vystavit do 7 dnů od úmrtí. Objednavatel pohřbu sám  rozhodne, zda má být zesnulý vystaven. Po 7 dnech lze provést pouze identifikaci.

Květiny, co jsem si objednala, si mohu po obřadu vyzvednout?
Květinové dary, které jste si objednala a zaplatila si můžete  po obřadu odnést a naložit s nimi dle svého uvážení.

Jak zjistím kdy a kde se koná obřad?
Informace o termínu obřadu naleznete na našich internetových stránkách a nebo si můžete zavolat na jakoukoli pobočku, kde Vám naše pracovnice termín obřadu sdělí, pokud dali pozůstalí souhlas ke zveřejnění.