3D virtuální prohlídka

Smuteční vazba

Kytice na rakev

Dominantou květinových darů je kytice na rakev, která zdobí víko rakve.  Tato smuteční vazba se stuhou a textem zaujímá  čestné místo a objednává ji většinou přímý pozůstalý (manžel, manželka, děti, vnoučata).

Kytice jehlan

Nejoblíbenějším typem smuteční vazby  je  kytice ve tvaru jehlanu.  Svou výškou  70 – 100 cm je dostatečně dominantní a je vhodná do obřadních síní i do kostela. Kytice je vypíchána do florex podložky, má dobrou stabilitu a v kombinaci s textilní stuhou působí elegantně.

Kytice ovál

Kytice ve tvaru oválu představuje tradiční provedení smuteční vazby. Je symetrická ze všech stran, vhodná do všech obřadních síní i do kostela, výška okolo 60 cm. Je vhodná  i pro vazbu kytice v kombinaci s umělými květy.

Věnce

Věnec je plošně největším typem smuteční vazby, pro jeho výrobu se stále používá chvojí, které je vhodně doplněno živými nebo i umělými květy. Nabízené věnce jsou ve velikosti o průměru okolo 1 metru, dražší varianty mohou mít průměr až do 2 metrů.

Srdce, koše, kříže

Oblíbeným květinovým darem je smuteční vazba ve tvaru srdce, výrazně podtrhující vztah pozůstalého k zesnulému. Jde o nejnáročnější smuteční vazbu jak technikou provedení, tak i množstvím použitých květů, což se odráží i v ceně.
Další variantou smuteční vazby jsou květinové koše, bohaté množstvím použitých květů. Zvláštností mezi smutečními dary je květinová vazba ve tvaru kříže, která je působivá svým umístěním na víku rakve.

Volně vázaná kytice

Kytice je uvázaná z čerstvých květin, je vhodná na položení v obřadní síni i v kostele, měla by ctít pravidlo sudého počtu květů.