3D virtuální prohlídka

Krematorium

  • zpopelňování zesnulých do 24 hodin po obřadu za expresní příplatek do 4 hodin po obřadu (v pracovní době)
  • výdej úředních schránek s popelem (uren) po předložení originálu dokladu o zpopelnění a průkazu totožnosti
  • úschova nevyzvednutých uren po dobu max. 1 roku od zpopelnění, poté uložení do společného hrobu bez pozdější možnosti vyzvednutí
  • pronájem a evidence míst pro uložení uren v kolumbáriu
  • zprostředkování prodeje ozdobných uren, včetně rytí a tesání nápisů
  • sjednání pohřebních obřadů (rozsah nabízených služeb je stejný jako v sídle společnosti)


Řád krematoria
Provozní řád parkoviště krematoria
Historie krematoria