3D virtuální prohlídka

Kolumbárium

K budově krematoria přiléhá rozsáhlý areál kolumbária sloužící k ukládání uren. Urny se zde ukládají pouze v úředních schránkách do zděných výklenků zakrytých epitafní deskou s jménem zemřelého. Do výklenků různých velikostí lze uložit více uren najednou. V případě Vašeho zájmu o pronájem těchto výklenků kontaktujte prosím kancelář krematoria. Provoz kolumbária se řídí platným provozním řádem. Kapacita kolumbária je 2178 výklenků, které jsou rozděleny na malé výklenky (4 urny) a velké výklenky (8 uren).

Provozní řád kolumbária