3D virtuální prohlídka

Smuteční hudba

Zajistíme pro Vás živou smuteční hudbu v obřadních síních i v kostele nebo reprodukovanou hudbu dle Vašeho přání. Nabídka repertoáru živé hudby:

Sólo smyčce

Skladby pro smyčcové nástroje hrají dva nebo tři hudebníci. Sólo houslí nebo violoncella doprovázejí varhany, některé skladby všechny tři hudební nástroje dohromady. Smyčcové nástroje hrají v obřadních síních nebo mohou být vybrány pro smuteční obřad v kostele.

Sólový zpěv

Snad nejosobitější volbou jsou skladby zpívané mužským či ženským hlasem s doprovodem varhan. Někdy se ještě připojí housle nebo violoncello.

Dechová hudba

V kostele, před kostelem, cestou na hřbitov a u hrobu  hraje dechová hudba. Větší dechový soubor se skládá z osmi hudebníků (dvě trubky, basová trubka, tenor, baryton, lesní roh, tuba a buben), menší dechový kvintet z pěti hudebníků (dvě trubky, tenor, baryton a tuba).

Hudební repertoár pro pohřby a kremace

Hudební repertoár pro pohřby a kremace - populární hudba