3D virtuální prohlídka

Pozůstalí se rozloučí v důstojnějších prostorách

Ve čtvrtek 25. září byla veřejnosti slavnostně předána k užívání zrekonstruovaná budova brněnského krematoria, zrekonstruované okolní prostory i nově vybudované komerční pavilony. Rekonstrukce a nové stavby byly realizovány v období od listopadu 2013 do srpna 2014.

Místo, kterému se opravdu nikdo nevyhne, je místo posledního odpočinku. Proto by to mělo být místo důstojné, podobně jako Ústřední hřbitov města Brna. Od konce 20. let 20. století dotváří jeho prostor vedle konstruktivistické obřadní síně architektů Fuchse a Poláška také ceněné funkcionalistické Wiesnerovo krematorium. I na něm a jeho okolí však zapracoval nemilosrdný zub času.

Před čtyřmi lety, když stavba slavila 80 let své existence, zde proto byla provedena rozsáhlá rekonstrukce světlíku v obřadní síni, na ni pak v listopadu 2013 navázaly opravy vnitřních dispozic krematoria a jeho okolí, které byly dokončeny v srpnu 2014. „Nové stavby i úpravy architektonicky souzní s významnou funkcionalistickou památkou a měly by přinést komfort smutečním hostům i ostatním návštěvníkům hřbitova,“ uvedl Michal Tomášek, ředitel společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna.

V objektu krematoria opravili stavbaři všechny ploché střechy a malou obřadní síň a vstupní vestibul nově vybavili klimatizací. Důstojnější podobu získaly interiéry salónků pro pozůstalé i místnost pro vystavení zesnulého. Lepšího zázemí se dočkali také zaměstnanci, zrekonstruován byl prostor, kde jsou umístěna chladicí zařízení pro uložení zesnulých, opravena byla i kolumbária.

Novou, reprezentativní „bránu“ na hřbitov nyní tvoří jednopodlažní pavilon, kde návštěvníci najdou prodejnu květin s občerstvením a prodejnu kamenictví. Rekonstrukcí prošlo parkoviště, kam řidiči vjedou elektricky ovládanou bránou se závorami a za parkování budou muset zaplatit. Pěší se ke krematoriu dostanou novým vstupem z Jihlavské ulice.

U vchodu na hospodářský dvůr krematoria vyrostl jako kontaktní místo pro pozůstalé hospodářský pavilon, kde bude společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna poskytovat kompletní pietní servis. Pozůstalí si zde tedy budou moci sjednat obřad nebo vyzvednout urnu s ostatky zesnulého. I před touto budovou bylo vybudováno nové parkoviště, včetně míst pro handicapované.

Rekonstrukci prostor a okolí krematoria v hodnotě zhruba 40 milionů korun uskutečnila firma IMOS Brno za úzké spolupráce s odborníky Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče Magistrátu města Brna.